Är verkligen e cigg farligt och bör man till fullo undvika den här typen av rökning?

Det har kommit en del nyheter om att elciggen skulle vara minst lika farliga som vanliga cigaretter men faktum är att det här inte stämmer. Det ska ändå sägas att det finns vissa hälsorisker med el cigg men de är inte i nivå med traditionella cigaretter. Det är inte klarlagt om man får i sig en ökad mängd av formaldehyd med dessa cigg.

Men är e cigg farligt? Hälsoriskerna med e-cigaretterna kan inte kopplas till innehållet som sådant. Det är inte att rekommendera att gå från el-cigg till vanliga cigaretter, det är farligt. Det har aldrig bevisats rent vetenskapligt utan är bara en hypotes.

e

E cigarett farligt – kan man bli sjuk?

Det som man kan undra är förstås om elcigg är farligt för lungorna då de till exempel har ämnet formaldehyd som kan vara cancerframkallande. Det finns dock inga bevis för detta. Men intresseorganisationerna vill ändå få oss att tro att e-ciggarna är farliga.

Känner du dig osäker? Ta reda på mer information om el cigg innan du börjar använda dem. Innan man ger sig i kast med att läsa undersökningar om cigaretterna måste man fråga sig hur undersökningen har gjorts. Det är också viktigt att komma ihåg att vissa el-cigaretter innehåller nikotin medan andra inte gör det. När man ångar utan nikotin så finns det ju ingen risk för beroende vilket gör en stor skillnad.

Något som kan vara intressant att notera är att man har sett i USA att samtidigt som fler unga börja ånga så sjunker antalet rökare av tobakscigaretter i samma åldrar. E-ciggen verkar alltså leda till mindre faktisk rökning. Men kom ihåg e-cigaretter är bättre för hälsan.

Ska jag röka el cigg eller vanliga

inte farligt. E-cigaretter innehåller inga tunga gifter och du blir inte sjuk av dem. Det är glasklart.

E-cigg is the way to go. Det är också trevligt att el-ciggen är billigare i drift. Det kan inte bli bättre, de är billiga i drift och du får bättre välbefinnande.